ΠΙΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ
Πιάτα πλαστικά
Επιστροφή στη λίστα προϊόντων
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜ/ΣΑΚ ΤΕΜ/ΚΙΒ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ
6070017550 ΠΙΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 17,5cm 20 1600
6070017550 ΠΙΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 17,5cm 20 2000
6070021050 ΠΙΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 2km 20 2000
6070021050 ΠΙΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 2km 20 1600
6070023050 ΠΙΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 23cm 20 1200
6070023050 ΠΙΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 23cm 20 1300
Ενδιαφέρομαι για τα επιλεγμένα προϊόντα